Leseni deli bodo analizirani in predelani ter uporabljeni za razvoj in izdelavo novi lesenih oken iz odsluženega lesa. Projekt ReWin predstavlja nadaljevanje razvojnih aktivnosti, ki so bile v preteklih letih že izvedene v sklopu evropskega projekta CaReWood in ostalih razvojno raziskovalnih aktivnosti v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Univerzo v Ljubljani in tujimi partnerji (Frauhofer WKI). Cilj projekta je, v medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Univerzo na Primorskem in CoE InnoRenew, zaključiti razvoj izdelave oken iz odsluženega lesa in na trg ponuditi povsem novo družino lesenih oken. Celoten potek projekta in aktivnosti bomo redno spremljali in objavljali.