O nas

Morda je pretirano reči, da smo zaljubljeni v okna. Vendar smo nedvomno strastni strokovnjaki, katerih okna so tako dosledno rokodelsko dovršena in hkrati tehnološko sodobna, da le težko najdete enaka.

Preberite več o nas

Mi smo ekipa
odprtih pogledov

Predani ustvarjalci odprtih pogledov, ki z znanjem in zavzetostjo izdelamo in skozi svoje dlani prenesemo vsak element okna, da vam ga lahko ponudimo v njegovi najboljši različici.

105+

zaposlenih v kolektivu M Sora Mizarstvo

10000+

objektov opremljenih z našimi okni

75

let prisotni na slovenskem trgu

75 let
tradicije

Vtisi naših zaposlenih

Viktor Blagotinšek

Komercialist

“Podjetje se tako med zaposlenimi kot produkti poslužuje enake formule za uspeh. Če se vsi deli prilegajo, so spoji dobri in sestava je pravilna. S pravimi obdelavami je končni izdelek zavidanja vreden. “

Tjaša Tušar

Razvojnik

“Timsko in dinamično delo, srčen in zaupanja vreden kolektiv, nenehno učenje in nadgradnja ter sama kultura dela so poleg naših stebrov – drznost, zdrava kmečka pamet, pripadnost in spoštovanje, tudi vrednote, ki jih podjetje ima. Super je biti del ekipe M Sora in všeč so mi vsi občutki, ki me na mojem delovnem mestu spremljajo vsakodnevno.”

Miha Demšar

Tehnolog

“M Sora je del mojega življenja že 25 let. Podjetje stalno raste, se razvija, združuje različne panoge in ustanavlja hčerinska podjetja. Strmimo k čim bolj ekološki proizvodji, varstvu okolja in ločevanju odpadkov. Delovna klima je pozitivno naravnana ter daje občutek, da je vsak delavec v procesu pomemben. Z našimi izdelki postaja M-Sora prepoznavna tudi po tujini.”

Andrej Banič

Servis na terenu

“V M Sori sem že več kot 20 let. Bili so vzponi in padci, podjetje stalno lepo napreduje, dela ni zmanjkalo ampak se je celo povečalo. Pri vodstvu mi je pa všeč ker stremi k istemu cilju, da bi M Sora ostala domača in od vseh zaposlenih. Vsi imamo možnost imeti lastne delnice in ne samo nekaj posameznikov, da bi prevzeli oblast in kapital. M Sora mi je kot družina.”

Klemen Štremfelj

Mojster

“V podjetju M- Sora sem ravno dopolnil 10 let delovnega staleža, danes sem na poziciji mojstra izmene. V podjetju me spodbujajo in omogočajo dodatna izobraževanja na različnih strokovnih področjih mehkih veščin, kar me za delo še dodatno motivira. Veliko mi pomeni varnost in stabilnost podjetja, ter da skupaj z podjetjem rastem in uresničujem vizijo podjetja.”

Naše vrednote

DRZNOST

Želimo in upamo si več. To nam omogočajo dolgoletne izkušnje, znanje in sodobna tehnologija.

ZDRAVA KMEČKA PAMET

Kljub drznosti se zavedamo mej mogočega. Naše poteze so drzne a tudi dobro premišljene.

PRIPADNOST

Naše podjetje nam daje kruh. Smo lastniki podjetja, od naših uspehov je odvisna naša prihodnost.

SPOŠTOVANJE

Spoštujemo se med seboj, spoštujemo partnerje, naš kraj in naravo.

2021

Bronasto priznanje za mobilno aplikacijo M SORA Remote

V petek, 3. septembra 2021 so na Regionalni zbornici Gorenjske podelili priznanja za najboljše inovacije. M SORA je prejela bronasto priznanje za mobilno aplikacijo, ki omogoča digitalizacijo doslej papirnato vodenih procesov na terenu. 

Preberite več

M SORA REMOTE – Upravljanje procesov pri proizvodnji oken 

Mobilna aplikacija naši enoti M Sora Mizarstvo omogoča digitalizacijo, do sedaj papirnato vodenih procesov na terenu. Vsi procesi so po novem dostopni in vidni v trenutku, ko so vneseni, in to vsem uporabnikom internega sistema. Inovacija omogoča takojšnje daljinsko vnašanje, potrjevanje in nadaljnje planiranje procesov ter s tem doprinese h ključnim trajnostnim izzivom podjetja:

  • točnim dobavnim rokom,
  • popolnim odpremam,
  • celostnim svetovanjem kupcem,
  • zaključenemu in profesionalnemu procesu montaže ter
  • poprodajnim storitvam.
Preberite manj

Razvojni projekti

2022

REWINNUSE

Projekt Rewinnuse je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken.

Preberite več

Uporaba odsluženega lesa in smrekovini alternativnih lesnih vrst za razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken

Akronim: Rewinnuse
Vrednost projekta: 448.227,44€
Sofinanciranje: Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP
Trajanje projekta: maj 2022 – april 2024

Partnerji projekta:

M Sora d.d. (vodilni partner)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
Norveški inštitut za bioekonomske raziskave (NIBIO)

Projekt Rewinnuse je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave – NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije – GIS) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati.

Namen, cilji in rezultati projekta:

Glavni cilj projekta je ustvariti sklenjen krog od trajnostnega načrtovanja, izdelave, uporabe izdelka pa vse do njegovega konca življenjske dobe ter ponovne uporabe materialov za izdelavo novih visoko kakovostnih oken. To bomo dosegli z:

  • odgovornim načrtovanjem porabe materialov, kar na eni strani naslavljamo z uporabo odsluženega lesa in iskanjem alternativnih lesnih vrst, da bi razbremenili enormno rabo smrekovine za izdelavo lesenih izdelkov, na drugi strani pa s ponovnim vračanjem odsluženega lesa v proizvodnjo oken ustvarjamo sklenjen krog življenja lesenega izdelka in iz njega ustvarimo »nov« izhodiščni material in mu  podaljšamo življenjsko dobo za dodaten cikel uporabe;
  • razvojem novega modela okna z novimi tehnološkimi procesi (suho steklenje – nadomeščanje smukca) zmanjšali porabo materialov ter izboljšali toplotne karakteristike okna;
  • razvojem novega modela okna z inovativnim mehanskim spojem med prečniki in pokončniki okna, ki bo omogočal enostavno razstavljanje okna v celoti na vse osnovne komponente, ki jih bomo lahko ponovno uporabili ali pa jih enostavno reciklirali;
  • vpeljavo nove ali nadgradnjo obstoječe strojne opreme, ki bo omogočila izdelavo lepljencev iz alternativnih lesnih vrst in odsluženega lesa ter izboljšala časovno učinkovitost delovnega procesa zaradi večje ergonomičnosti delovnih mest, ki bo dosežena z nadgradnjo strojne opreme.

Rezultati, do katerih bomo prišli tekom projekta, so posledica doseganja omenjenih glavnih ciljev projekta. Z njimi bomo postavili temelje v smeri strateške usmeritve v nizkoogljično krožno poslovanje in v smeri prodaje/vgradnje izdelkov z izboljšanimi energetskimi in trajnostnimi lastnostmi, ki bodo znižali porabo energije za ogrevanje. Z uspešnimi projektnimi učinki in rezultati in spodbujanjem k trajnostnem in okoljsko odgovornem poslovanju bomo ustvarili visoko dodano vrednost tako podjetij znotraj lesno predelovalnega sektorja, kot širše javnosti.

Delovni sklopi:

WP T1: Raziskava, razvoj in izdelava lepljencev in okenskih prototipov iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst (TM topol, duglazija, bor, kostanj, parjena robinja)

WP T2: Izvajanje laboratorijskih testiranj na vzorcih lesa iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst, priprava izpostavitvenih lokacij, izpostavitev vzorcev, izvajanje laboratorijskih testiranj po končanih izpostavitvah

WP T3: Razvoj detajlov, tehnološki razvoj novega modela okna s suhim steklenjem, izdelanega iz odsluženega lesa in alternativnih drevesnih vrst

WP T4: Priprava proizvodnje, vpeljava proizvodnih procesov za izdelavo novega okenskega modela

WP C: Komunikacija – spletno komuniciranje, publikacije, javni dogodki,…

WP M: Management

Preberite manj

Pridružite se družini
M SORA

Ustvarjajte svojevrstne poglede in se pridružite povezani ekipi zaposlenih, skupaj s katerimi vam omogočamo stalno profesionalno in osebno rast.

Vodstvo M Sora Mizarstvo

Barbara Šubic

direktorica Mizarstva

Aleš Ugovšek

vodja strategije

Peter Voljč

vodja tehnologije

Dejan Lapanja

vodja prodaje

Boris Štrakl

vodja razvoja

Matjaž Mrak

vodja proizvodnje

Peter Gaser

vodja logistike

Tomaž Mali

vodja montaž, servisa in reklamacij

Upravni odbor M Sora

Aleš Dolenc

direktor

Barbara Šubic

direktorica Mizarstva

Monika Žust

direktorica Norice

Brigita Gantar

vodja finančne službe

Lea Majcen

vodja splošno kadrovske službe

Osebna izkaznica

NAZIV
M SORA, TRGOVINA IN PROZIVODNJA, D.D.
SKRAJŠAN NAZIV
M SORA D.D.
NASLOV
TRG SVOBODE 2, 4226 ŽIRI
DIREKTOR
ALEŠ DOLENC, UNIV. DIPL. EKON.
INTERNETNI NASLOV
WWW.M-SORA.SI
TELEFON
04 50 50 300
FAKS
04 51 91 372
DAVČNA ŠTEVILKA
55289070
ID ZAVEZANCA ZA DDV
SI55289070
VPIS V SODNI REGISTER
OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
REG. ŠT. VLOŽKA
1/08358/00
OSNOVNI KAPITAL
621.931,50 EUR
MATIČNA ŠTEVILKA
2235102

Zgodovina podjetja

Brez preteklosti ni prihodnosti. S spoštovanjem prenašamo vse izkušnje, ki smo jih pridobili od izkušenih mizarskih mojstrov in jih z znanjem vpeljujemo v sodobne procese.

1948

Kmetijsko nabavno prodajna zadruga z o.j. Žiri

Preberite več

Na občnem zboru 19. marca je bila ustanovljena Kmetijsko nabavno prodajna zadruga z o.j. Žiri, kot pravna naslednica Živinorejske, Lesno produktivne in Čipkarske zadruge. Istega leta sta bili ustanovljeni tudi Kmetijska zadruga v Rovtah in Kmetijska zadruga Hlevni vrh.

Jeseni 1948 so kmetje imenovali pripravljali odbor in začneli s pripravami za gradnjo novega zadružnega doma, kateri je bil končan leta 1952.

Na pobudo Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Žiri je bilo 2. septembra 1948 ustanovljeno Mizarsko podjetje Žiri, ki je nastalo iz zasebne mizarske delavnice Franca Potočnika.

Preberite manj

1985

Ustanovitev Mizarstva

Preberite več

Mizarsko podjetje Žiri se kot enota Mizarstvo pripoji h KGZ Mercator Sora Žiri, s čimer sta se bistveno okrepili poslovna moč in stabilnost zadruge kot celote.

Mizarji
Preberite manj

2001

Otvoritev salona v Ljubljani

Preberite več

Mizarstvo je najelo salon za prodajo oken v Ljubljani. Dve leti kasneje so salon tudi odkupili.

Preberite manj

2006

Novo podjetje M SORA d.d.

Preberite več

Ustanovili smo novo podjetje M SORA d.d. z namenom uspešnega razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo – lesna in trgovska dejavnost. KGZ M SORA z.o.o. posluje nemoteno še naprej in ohrani sodelovanje z zadružniki pri odkupu kmetijskih izdelkov.

Preberite manj

2007

M SORA Mizarstvo v novih prostorih

Preberite več

Imeli smo otvoritev novih prostorov M SORE Mizarstva Žiri v industrijski coni. Z gradnjo nove stavbe smo začeli leta 2005.

Preberite manj

2009

Razvojno raziskovalna skupina

Preberite več

Ustanovili smo Razvojno raziskovalno skupino M SORA, ki je v naslednjih letih uspešno izvaja razvojne projekte in za njih pridobiva sofinanciranja, nagrade in priznanja.

Preberite manj

2013

M SORA Fenster GmbH

Preberite več

Ustanovili smo hčerinsko podjetje M SORA Fenster GmbH za prodajo stavbnega pohištva na avstrijskem trgu.

Preberite manj

2014

M SORA Finestre s.r.l.

Preberite več

Ustanovili smo hčerinsko podjetje M SORA Finestre s.r.l. za prodajo stavbnega pohištva na italijanskem trgu.

Preberite manj

2017

Nove investicije v Mizarstvu

Preberite več

Razširijo se proizvodni prostori Mizarstva, razširi in posodobi se strojna linija.

Preberite manj

2022

Nov prodajni salon v Žireh

Preberite več

V Žireh smo razširili prodajni salon za prodajo stavbnega pohištva.

Preberite manj
Povpraševanje
Servis
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.