Značilna področja, ki vključujejo MKE, so strukturna analiza, prenos toplote, in pretok tekočin, vse pa imajo pri razvoju oken pomembno vlogo.

Kompleksne fizikalne težave je mogoče simulirati s prilagojenimi numeričnimi modeli. Vsak model je razdeljen na manjše preproste dele (elemente) končnih dimenzij z določenimi mehanskimi lastnostmi. Formulacija metode končnih elementov nekega problema je izražena s sistemom enačb. Preproste enačbe, ki predstavljajo te končne elemente, se nato združijo v večji sistem linearnih enačb ali t.i. matrike togosti, ki jo je treba rešiti, da dobimo rešitev diferencialne enačbe.

Primerjava med MKE (levo) in fizičnim modelov (desno) lesenega okna (legenda prikazuje pomik v mm pri določeni obremenitvi)

V zadnjih letih je MKE z razvojem numerične programske opreme in računalnikov našla nove aplikacije na različnih področjih industrije. Uporaba MKE pri razvoju lesenih oken je nov pristop, ki nudi odlično priložnost za vpogled v medsebojno obnašanje med lesenimi elementi okenskega profila ter lesenimi deli in ostalimi materiali, kar bi bilo sicer nemogoče.

Eno izmed najzahtevnejših nalog predstavlja ustrezna opredelitev lastnosti za biomateriale. Ker les predstavlja približno 90 % lesenega okenskega profila, ta korak zahteva veliko fizičnega preizkušanja v laboratoriju za pridobitev ustreznih parametrov v različnih smereh lesa (vzdolžni in prečni).

Primerjava med MKE modeloma dveh različnih okenskih profilov (legenda prikazuje pomik v mm pri določeni obremenitvi)

Uporaba numeričnih simulacij pri razvoju in zasnovi lesenih oken omogoča priložnost za testiranje različnih kontaktov, materialov, posameznih elementov ali celotnega sestava in toplotnih lastnosti ter simuliranje sile med npr. transportom, manipulacijo med montažo, obremenitvijo z vetrom, …

Z uporabo MKE je mogoče že v začetni fazi načrtovanja predvideti različne rešitve za zahteve posameznih strank in s tem zagotoviti najboljše možne končne rešitve v najkrajšem možnem času. MKE se sicer najpogosteje uporablja v avtomobilski industriji in gradbenem inženiringu, a je zagotovo tudi prihodnost lesenih oken in njihovega razvoja.