Če pri oknu še zberemo energijo, da vse dorečemo, pa le te vse prepogosto zmanjka pri zunanjih policah. Pri današnjem načinu gradnje okenska polica ni več le okras, temveč pomemben del pri stiku stena – okno – fasada, kjer največkrat prihaja do poškodb zaradi zamakanja. Police so za marsikoga nujno zlo in kot tako je miselnost, da je dovolj samo da rečemo, da jih pač bomo imeli, dovolj. Pa vendar ni tako. Zunanje police so tisti del na stavbnem ovoju, ki predstavlja neposreden stik med klimatskimi pogoji ter osnovno konstrukcijo in je zato še kako pomembno kakšne izberemo.

V Nemčiji in v Avstriji so ugotovili številne poškodbe na osnovni nosilni konstrukciji (vstop vode v notranjost objekta, trohnenje lesenih nosilnih elementov) ali fasadi, zaradi nepravilne vgradnje polic, zato so leta 2011 sprejeli pravilnik, ki zapoveduje kako morajo biti police pravilno vgrajene. Držati se moramo 5-ih osnovnih pravil:

1. Stranski zaključki morajo biti izvedeni tako, da lahko zajamejo termično raztezanje okenske police ter da s tesnili preprečujejo odtekanje vode pod polico.

Sliki dveh zaključkov, ki omogočata pravilno, zatesnjeno izvedbo

2. Pri stiku med okensko polico in poličnim profilom okna mora biti vgrajeno CT tesnilo (leva slika spodaj) ali predkomprimiran BG1 tesnilni trak (desna slika spodaj), kateri preprečuje kondenzacijo in zamakanje.

3. Voda na zunanji okenski polici mora kontrolirano odtekati s police, zato se priporoča minimalni naklon police pod kotom 5°. Pri manjšem naklonu voda ne odteka po celi površini police, ampak odteka ob straneh police, zaradi česar so hitro vidijo sledi umazanije na fasadi. Tudi vsi stiki med fasado in polico morajo biti izvedeni s predkomprimiranimi trakovi.

4. Polica mora imeti previs čez fasado minimalno 40 mm – v kolikor ta pogoj ni izpolnjen dež odteka iz police preblizu fasade in ob spiranju nečistoč z okna pušča madeže na fasadi

5. Fasada pod polico mora biti pripravljena tako, da zagotavlja pravilen naklon vgradnje polic ter hidroizolativnost pod polico.

Vseh pet pravil je v Avstriji zakonsko določenih in se jih mora upoštevati ne glede na želje končnega kupca. V Sloveniji zakonodaja še ni tako daleč pripravljena, da bi bilo to obvezno. Izkušnje pa tudi tukaj kažejo, da je nepravilna vgradnja polic prisotna na številnih objektih, težave, ki jih povzroča tovrstna vgradnja pa lahko postanejo nočna mora vsakega posameznika.

Spodaj samo nekaj primerov posledic nepravilne vgradnje.

Vgrajeni navadni stranski zaključki, ki ne omogočajo raztezkov, zato razpoke na fasadi (levo) in propad lesene nosilne konstrukcije (po 8 letih) zaradi vgradnje polic brez tesnil od zadaj in v stranskih zaključkih (desno)

Zastajanje vode zaradi premajhnega naklona police (levo) in premajhen previs police čez fasado (desno)