Uw se izračuna po standardu EN ISO 1077-1:2017, njena vrednost, izražena z W/m2K, pa je odvisna od toplotne prehodnosti okenskega profila (Uf), toplotne prehodnosti izolacijskega stekla (Ug), linijske toplotne prehodnosti na stiku med steklom in okenskim okvirjem (Ψg), površine okenskega profila (Af), površine izolacijskega stekla (Ag) in površine celotnega okna (Aw = Af + Ag) ter dolžine stika med steklom in okenskim okvirjem (lg).

Za ustrezno primerjavo med Uw vrednostmi različnih oken se uporablja standardna dimenzija okna 1,23 × 1,48 m oziroma površina (Aw) 1,8204 m2. Na Uw v največji meri vpliva toplotna prehodnost stekla (Ug) saj površina stekla predstavlja med 70 % in 80 % celotne površine okna, medtem ko površina okenskega profila (Uf) predstavlja med 20 % in 30 %. Če povečujemo površino oken pa je vpliv stekla še intenzivnejši, saj je razmerje med površino stekla in površino okenskega profila ustrezno večje. Linijska toplotna prehodnost vpliva na Uw v manjši meri a njen vpliv nikakor ni zanemarljiv.

Največkrat so Uw vrednosti sodobnih lesenih oken z dvoslojno zasteklitvijo med 1,1 W/m2K in 1,3 W/m2K, oken s troslojno zasteklitvijo pa med 0,8 W/m2K in 1,0 W/m2K. Najbolj izolativna lesena okna lahko dosežejo Uw vrednosti tudi do 0,6 W/m2K. Podrobneje o toplotnih prehodnosti posameznih delov okna je napisano v ločenih prispevkih.