V četrtek, 24. marca 2022 je M Sora izvedla peto ponovitev dogodka M SORA Z IN ZA ARHITEKTE, tokrat prvič v Žireh in sicer v novem prodajno razstavnem salonu enote Mizarstvo.

Letošnji dogodek je potekal pod naslovom »Izzivi lesa za rešitve prihodnosti«, njegovo vsebino pa je spremljala zgodba štirih glavnih vrednot M Sore Mizarstvo – drznost, zdrava kmečka pamet, pripadnost in spoštovanje.

V uvodnih nagovorih sta preko 60 prisotnih nagovorila generalni direktor M Sore Aleš Dolenc in direktorica M Sore Mizarstvo Barbara Šubic. Oba sta poudarila pomembnost tako tradicije kot inovativnosti M Sore ter drzne poteze podjetja, ki so bile ob upoštevanju zdrave kmečke pameti ključne za stanje M Sore danes in njene pretekle uspehe.

Osrednji govorec dogodka prof. dr. Miha Humar iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani je spregovoril o aktualnih in prihajajočih izzivih lesa, ki bodo krojili drugačne rešitve prihodnosti. Med njimi je izpostavil podnebne spremembe, razpoložljivost lesa, dinamiko razkroja lesa ter nove lesne škodljivce, ki že danes ogrožajo lesene elemente in objekte.

V pogovoru, ki je sledil, so Marko Bernik (AS Invest), Andrej Kosec (Bauta), Janez Rihter(Rihter hiše) in Primož Erznožnik (Atelje 9) odkrito in praktično spregovorili o aktualnih in prihodnjih izzivih (lesene) gradnje. Gostje so izpostavili, da je les aktualen in vreden gradbeni material, katerega uporaba je v zadnjih letih v porastu in se bo po njihovih predvidevanjih tudi nadaljevala, da pa les ni primeren za uporabo povsod in nepremišljeno. Strinjali so se, da bo v prihodnje vedno več gradnje, pri kateri bo uporabljena smiselna kombinacija različnih materialov med katerimi pa bo gotovo pomembno vlogo igral les. Med drugim so vsi izpostavili trenutni problem cen in dobave materialov, medtem ko je na področju kadrov večji izziv pridobivanje novih ustreznih zaposlenih, medtem ko je fluktuacija zaradi dobrega odnosa do njih manj problematična. Pogovor se je zaključil s pogledom na stranke, pri čemer je bila jasno izraženo, da je strankam potrebno v prvi vrsti posvetiti pozornost in biti do njih transparenten.

V nadaljevanju je Barbara Šubic predstavila aktualne novosti M Sore – okna Natura Optimo XLS, Natura Ultimo in Natura Barok ter nov M Sora virtualni paviljon, ki so si ga lahko udeleženci po dogodku tudi ogledali z uporabo 3D očal.

Za zaključek je arhitekt Janko Rožič slikovito predstavil zgodbo novega salona ter izpostavil, da tako kot M Sora, tudi novi salon temelji na tradiciji in inovativnosti ter vrednotah, ki izvirajo iz njene zgodovine zadružništva.

Dogodek so z glasbenimi vložki popestrili otroci zaposlenih v M Sori Mizarstvo.

Video predstavitev dogodka M SORA Z IN ZA ARHITEKTE 2022