Prikazana je izvedena analiza z rezistografom (metoda na osnovi zaznavanja momenta pri vrtanju v les), ki izkazuje kolikšen del lesenega elementa je še uporaben, do kam v globino elementa sega trohnoba in koliko lesenega elementa je potrebno odrezati, da zagotovimo les ustrezne kakovosti. Na oddelku za lesarstvo naprej poteka določanje mehanskih lastnosti, biološke odpornosti ter odpornosti starega lesa proti navlaževanju.